info@behfacc.com

تلفن: ۵۲۸۸۸۰۰۲- ۰۲۱​ (30 خط)

آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان بهینه فرآیند آزما در آبان ۱۳۸۹ تأسیس شد. با یاری پروردگار متعال در بهمن‌ماه همان سال، آزمایشگاه کالیبراسیون بهینه فرآیند آزما پس از دریافت مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان آزمایشگاه همکار کالیبراسیون فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از تاسیس آزمایشگاه، برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع دارویی، غذایی، نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، سیمان، تجهیزات آزمایشگاهی، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور بود، ازاین‌رو در جهت تحقق این هدف، در فاصله زمانی کمتر از یک سال این آزمایشگاه موفق شد برای اولین بار در ایران، کالیبراسیون تخصصی دستگاه‌های HPLC
و Particle Counter را به دامنه فعالیت خود اضافه نمــــوده و الــــزامات اســـتاندارد را پیاده‌سازی کرده و تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) را دریافت نماید.

 

گواهـــینامه و مجوزات

Certificates and licenses

خدمات خاص کالیبراسیون

منتظر حضور شما در تیم خود هستیم