کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون

کالیبراسیون بهینه فرآیند آزما

آزمایشگاه بهفا

کالیبراسیون دما

ترمودینامیک

خدمات کالیبراسیون بهینه

مشاوره بهینه

خدمات کوالیفیکیشن
کروماتوگرافی
صفحه اصلی - شرکت بهینه فرایند آزما |آزمایشگاه کالیبراسیون
Englishپارسی
مراسم روز جهانی استاندارد
کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه گاز پارسیان

آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان

آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما
آزمایشگاه دما
کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه گاز پارسیان

خدمات کوالیفیکیشن

خدمات کوالیفیکیشن (OQ, PQ) دستگاه های آزمایشگاهی به ویژه اسپکتروفتومتر، pH متر،اتوکلاو، محفظه های دمایی، محفظه های دما و رطوبت، کارل فیشر، پلاریمتر، HPLC، GC
آموزش - همایش

خدمات آموزش-مشاوره بهینه

ارائه خدمات آموزشی تخصصی و برگزاری کارگاه های عملی در حوزه کمیت های دما، جرم، حجم، فشار،شیمی
مشاوره در خصوص تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های کالیبراسیون
کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه گاز پارسیان

خدمات کالیبراسیون بهینه

ارائه خدمات کالیبراسیون کمیت های دما، جرم،‌ رطوبت، فشار، حجم، دانسیته، ابعاد، دور، ضریب شکست (رفراکتومتر)، هدایت سنجی    مایعات، طول موج و جذب فتومتری (اسپکتروفتومتر و کدورت سنج) و دستگاه های HPLC، GC, IC, TOC, IR, FTIR، BOD, Particle Counter ، DO ، بوتیرومتر، ویسکومتر، پلاریمتر، تیتراتور، کارل فیشر، کلرسنج و هودهای لامینار

موفقیت ها

اصول آزمایشگاه دانش بنیان بهینه

ارئه داده های قابل اعتماد

تحقیق و توسعه

پیشبرد فرهنگ تصدیق، کنترل کیفیت و کالیبراسیون تجهیزات

آخرین اخبار

مقالات

بخشی از افتخارات ما

awards

چرا ما را انتخاب می کنید؟

آموزش

*آموزش مستمر کارشناسان ما درمراکز بین المللی
*انتقال دانش فنی در کارگاه های آموزشی به شما
*مشاوره مستمر در انتخاب تجهیزات آزمایشگاهی

تحقیق و توسعه

* افزایش هدفمند خدمات درجهت مرتفع نمودن نیازهای خاص شما

داده های قابل اعتماد

* کادر متخصص
* تجهیزات روزآمد
* قابلیت ردیابی به مراجع بین المللی

آموزش ها و مقالات و اخبار ویدیوئی

همایش آموزشی کالیبراسیون تجهیزات عمومی و آنالیز دستگاهی

همایش آموزشی بهفا

 

Calibration procedure for digital balance


BEHFA in # Iran Pharma 2017

 

فیلم مراحل تایید ممیزی از NABL

دیدار دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ایران از آزمایشگاه بهفا

فیلم آموزش کالیبراسیون دستگاه های پیشرفته

کلیپ اختتامیه دوره ممیزی آزمایشگاه بهفا

مشتریان ما

Top