info@behfacc.com

تلفن: ۵۲۸۸۸۰۰۲- ۰۲۱​ (30 خط)

خط مشی بهفا

هدف اصلی و وظیفه ملی ما سربلندی و رشد صنعت کشور ایران، کمک به نیروی انسانی جوان و توانمند است. از این رو با پشتوانه ایمان، تخصص و توانمندی کارشناسان و کارکنان، با امید به بنا نهادن آینده روشن، با تعهد به استقرار و نگهداری استاندارد ISO/IEC 17025 و با شناسایی و پایش مستمر ریسک ها و تبدیل آنها به فرصت، متعهد هستیم که در کنار ارائه بهترین کیفیت خدمات به مشتریانمان، صداقت و پاکدستی، به عنوان یک مرکز علمی و یک بنگاه اقتصادی سالم و موفق، باعث افتخار و سربلندی کارکنانمان، مشتریانمان و کشورمان باشیم.

ما در کلیه فعالیت هایمان در بهفا، اهداف زیر را دنبال می کنیم:

  • ارائه داده های قابل اعتماد به مشتریان
  • کسب اعتماد، حفظ آن و موفقیت بلند مدت مشتریانمان با ارائه خدمات بی عیب و نقص به همراه گواهینامه های کالیبراسیون دارای داده های قابل اعتماد
  • تربیت کارشناسان فنی با استفاده از آموزش های مستمر، ایجاد فضای کاری دانش محور و فرصت های مناسب و برترین مدرسان در حوزه کالیبراسیون در حوزه منابع انسانی
  • ایجاد رفاه و آسایش کلیه ذینفعان با کسب روزی حلال
  • ارج نهادن به صداقت در عمل و رفتار، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و احترام به ارزش های انسانی
  • بلندپروازی و تعالی در حوزه تخصصی خود با استقبال از ایده ها و تجربیات جدید، بدون هراس از قضاوت ها، به دنبال تعالی هستیم
  • خلق ارزش با در نظر گرفتن اولویت های مشتریان و ذینفعان
  • به روز رسانی مستمر دانش فنی خود با ارتقا مستمر تجهیزات و بهبود روش های کاری از طریق دنبال کردن آخرین روش ها و دستورالعمل های بین المللی تخصصی، استفاده از به روزترین نرم افزارهای تخصصی در راستای بهره وری و اثربخش بودن فرآیندها
  • پیاده سازی و حفظ شعار اصلی ILAC :«یکبار اندازه گیری، پذیرش در همه جای دنیا» ( Accredited once, accepted everywhere!)