ارائه خدمات کالیبراسیون به شرکت LOX AGENCY
مهدی نورس فرد اکتبر 8, 2020 بدون دیدگاه

ارائه خدمات بین المللی آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان بهینه فرآیند آزما

ارائه خدمات کالیبراسیون به شرکت LOX AGENCYارائه خدمات کالیبراسیون به شرکت LOX AGENCY

ارائه خدمات کالیبراسیون به شرکت LOX AGENCY

در راستای توسعه ارائه خدمات بین المللی آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان بهینه فرآیند آزما، پس از عقد قرارداد با هلدینگ LOX AGENCY مستقر در اقلیم کردستان عراق، خدمات کالیبراسیون به آزمایشگاه های آزمون مربوطه ارائه گردید. آزمایشگاه های دریافت کننده خدمات شامل آزمایشگاه های میکروبی، شیمی، آماده سازی نمونه، ساختمانی و آزمایشگاه Covid-19 بودند. کمپانی LOX AGENCY دارای تایید صلاحیت استاندارد ISO/IEC 17025 از UKAS می باشد.  در جلسه معارفه، آقای فلاح حسن معاون مدیرعامل کمپانی LOX Agency ضمن ابراز خرسندی از حضور تیم تخصصی کالیبراسیون شرکت بهفا، تمایل خود را در جهت گسترش همکاری ها در زمینه کالیبراسیون سایر شرکت های هلدینگ و ارائه آموزش های مربوطه اعلام نمودند.

شایان ذکر است آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان بهینه فرآیند آزما در حوزه ارائه خدمات کالیبراسیون دارای تایید صلاحیت بین المللی ISO/IEC 17025 به شماره CC-3091 از نهاد تایید صلاحیت کشور هندوستان NABL – ILAC Membership می باشد.

مدیریت شرکت بهینه فرآیند آزما برخود لازم می داند از تلاش های آقایان فلاح حسن، هریش و صابر در خصوص انجام خدمات فوق تشکر و قدردانی نماید.