اطلاعات تماس

آدرس:

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران – مرکز رشد واحدهای فناور

تلفن:

۵۲۸۸۸۰۰۲- ۰۲۱

ایمیل:

info@cal.behfacc.com