کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون

کالیبراسیون بهینه فرآیند آزما

آزمایشگاه بهفا

کالیبراسیون دما

ترمودینامیک

خدمات کالیبراسیون بهینه

مشاوره بهینه

خدمات کوالیفیکیشن
کروماتوگرافی
پرسش و پاسخ های متداول - شرکت بهینه فرایند آزما |آزمایشگاه کالیبراسیون
Englishپارسی

پرسش و پاسخ های متداول

کالیبراسیون چیست؟

كاليبراسيون مجموعه عملياتي است كه تحت شرايط مشخص، ميان نشاندهي يك دستگاه يا سيستم اندازه گيري يا مقدار يك سنجه اي مادي يا ماده مرجع و مقدار متناظر آن كه از استاندارد هاي اندازه گيري حاصل مي شود، رابطه اي برقرار مي كند. كاليبراسيون اجازه مي دهد كه مقدار اندازه ده را به نشاندهي نسبت داده يا ميزان تصحيح لازم را نسبت به نشاندهي تعيين كنيم.با كاليبراسيون ممكن است خواص اندازه شناختي ديگري نظير اثر كميت هاي تأثيرگذار نيز تعيين شود.نتيجه كاليبراسيون ممكن است در مدركي ثبت شود كه آن را گواهينامه كاليبراسيون يا گزارش كاليبراسيون مي نامند. کالیبراسیون به طور کلی یعنی تعیین خطا

چه عواملی در تعیین دوره تناوب کالیبراسیون تجهیزات موثرند؟

بر اساس استاندارد معتبر بین المللی OIML D10 (که یک راهنمای تناوب کالیبراسیون می باشد) در تعیین زمان تناوب کالیبراسیون عوامل زیادی مؤثرند که مهمترین آنها به شرح زیر است:

۱- نوع تجهیز

۲- پیشنهاد و توصیه سازنده

۳- اطلاعات مربوط به روند تغییرات مقادیر بدست آمده از روی سوابق کالیبراسیون

۴-شرایط تعمیر و نگهداری تجهیز

– طول زمان و تعداد دفعات استفاده از تجهیز

۶- شرایط محیطی کار(دما، رطوبت، ارتعاش و غیره)

۷- دقت اندازه گیری مورد نظر

۸- هزینه کالیبراسیون

۹- نحوه جابجایی

نکات قابل توجه در فرآیند کالیبراسیون چیست؟

۱ – شناسائی تجهیز

۲ – روش معتبر کالیبراسیون

۳ – کالیبره کننده واجد شرایط

۴ – بکارگیری تجهیز مناسب

۵ – قابلیت رد یابی (Traceability)به استاندارد های بین الملل

۶ – دارا بودن شرایط محیطی مناسب

۷ – تعیین خطای تجهیز

۸ – صدور گواهی کالیبراسیون

۹ – صدور برچسب کالیبراسیون

۱۰ – نصب برچسب کالیبراسیون

قابليت رديابي traceability

قابليت ارتباط دادن مقدار يك استاندارد يا نتيجه ي يك اندازه گيري با مرجع هاي ملي يا بين المللي از طريق زنجيره ي پيوسته ي مقايسه ها كه همگي عدم قطعيتي معين دارند. زنجيره ي ناگسسته ي مقايسه ها را زنجيره ي رديابي گويند.

درستي اندازه گيري (accuracy of measurement)

نزديكي توافقي ميان نتيجه ي اندازه گيري و مقدار واقعي اندازه ده..

گرايش اندازه گيري (bias of measurement)

نزديكي ميان نتيجه ي اندازه گيري و مقدار مرجع.

Top