مهدی نورس فرد – مدیرعامل
۱) فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
۲) کارشناس استاندارد در رشته تخصصی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها (دما و رطوبت)
۳) نائب رئیس کمیته بین المللی OIML TC11
۴) پایه گذارکالیبراسیون تجهیزات HPLC, GC, IC, Particle Counter, Polarimeter, Karl Fisher, TOC, FTIR در ایران
۵) دارنده گواهینامه سرممیزی ISO 9001 ازکمپانی BRS آمریکا
۶) دارنده گواهینامه سرممیزی ISO 17025از کمپانی QAL
۷) داراي گواهينامه آموزش کالیبراسیون SPRT و TC از سازمان ملی استاندارد بوسنی و هرزگوین (IMBIH)
۸) داراي گواهينامه آموزش دستگاه های تعیین کشش سطحی (Tensiometer) از کمپانی dataphysics آلمان
۹) عضو گروه کالیبراسیون شرکت مهندسی آب و فاضلاب
۱۰) عضو بخش آموزشی کمپانی Fluke
۱۱) ویرستار فصل پنجم کتاب Turbidity in drinking water
۱۲) داراي گواهينامه آموزش کالیبراسیون پارتیکل کانتر هوا و مایع از شرکت Sujing چین، Climet و Metone آمریکا
۱۳) داراي گواهينامه آموزش TOC از شرکت ATOTEST
۱۴) مدیر عامل و مسئول آزمایشگاه شرکت بهینه فرآیند آزما

طاهره تسلیمی پور – عضو هیأت مدیره – مدیر فنی
۱٫ فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۲٫ کارشناس ارشد کالیبراسیون در حوزه کمیت های تخصصی شیمی
۳٫ دارنده گواهینامه ممیزی ISO 17025 از سازمان WFSO
۴٫ دارنده گواهینامه جایگاه مدیر کیفیت در استاندارد ISO 17025 از شرکت پیشگامان فراپویا
۵٫ دارنده گواهینامه آموزش کار با دستگاه های کروماتوگرافی از پژوهشگاه استاندارد
۶٫ دارای گواهینامه کالیبراسیون دستگاه های Particle Counter از کمپانی Sujing Sojiang شانگهای
۷٫ عضو بخش آموزشی کمپانی Fluke
۸٫ دارای گواهینامه کار و کالیبراسیون دستگاه های Particle Counter از کمپانی Climet آمریکا
۹٫ عضو بخش آموزشی Thermoscientific
۱۰٫ حضور در کارگاه اختصاصی Trouble shooting دستگاه های کروماتوگرافی