گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما
مهدی نورس فرد مارس 29, 2021 بدون دیدگاه

صدور مجدد گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025:2017 از مرکز اعتباردهی کشور هندوستان NABL

گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در اسفندماه سال ۱۳۹۹از سوی مرکز اعتباردهی کشور هندوستان NABL تچدید و در سایت این مرکز قرار گرفت.

فرآیند ارزیابی مجدد آزمایشگاه و صدور تاییدیه بین الملی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 از آبان ماه ۱۳۹۹ آغاز شد. ارزیابی مجدد در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر ماه توسط سه ارزیاب (بیش از ۵۰ ساعت ارزیابی) با روش ارزیابی از راه دور انجام گردید. کالیبراسیون کلیه آیتم های موجود در تایید صلاحیت توسط کارشناسان آزمایشگاه و با نظارت ارزیابان انجام، محاسبات عدم قطعیت و صدور گواهینامه در همان زمان به رویت ممیزان رسید. نقطه قوت آزمایشگاه در این ارزیابی کارشناسان مسلط به انجام کالیبراسیون و محاسبه عدم قطعیت و همچنین تجهیزات به روز و قابل اعتماد عنوان شد.

چالش بزرگ ارزیابی عدم تایید اولیه دوره کالیبراسیون برخی تجهیزات از جمله حسگر مرجع دما آزمایشگاه بود که پس از ارائه بیش از ده مستند (از جمله توصیه مکتوب سازنده) توسط مرکز  تایید صلاحیت NABL پذیرفته و در نهایت تایید صلاحیت آزمایشگاه در اسفندماه صادر گردید.

با توجه به تجربه اولین دوره ارزیابی، به روز رسانی تجهیزات تحت کالیبراسیون با رده درستی بالاتر و انجام کالیبراسیون آن ها در زمان ارزیابی، این آزمایشگاه توانست بسیاری از CMC های خود را به ویژه در حوزه دما، جرم، حجم و نیرو بهبود دهد.

کالیبراسیون هیدرومترها به روش Cuckow با  CMC=0.00017 گرم بر سانتیمتر مکعب (در گستره ۰٫۶ تا ۱٫۸۵ گرم بر سانتیمتر مکعب) به تایید ارزیابان رسید.

با تایید مجدد و به روز رسانی گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025:2017 از نهاد اعتباردهی کشور هند(NABL) که مورد تایید نهاد ILAC می باشد؛ آزمایشگاه دانش بنیان بهینه فرآیند آزما همچنان قادر خواهد بود علاوه بر ارائه خدمات به آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون در داخل کشور که به الزام نیازمند خدمات کالیبراسیون بین المللی بوده اند، ارائه خدمات به کشورهای همسایه را نیز انجام دهد.

لینک دانلود تایید صلاحیت:

https://nabl-india.org/nabl/index.php?c=search&m=searchlabcertificate&cno=6869