آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان بهینه فرآیند آزما در آبان ماه ۱۳۸۹تاسیس شد.با یاری پروردگار متعال در بهمن ماه همان سال،آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما پس از دریافت مجوز به شماره t/2024از سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان آزمایشگاه همکار کالیبراسیون فعالیت خود را آغاز نمود.

هدف از تاسیس آزمایشگاه، برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع به ویژه صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور، به علمی و تخصصی می باشد، لذا در جهت تحقق این هدف، در فاصله زمانی کمتر از یک سال این آزمایشگاه موفق شد برای اولین بار در ایران کالیبراسیون تخصصی دستگاه های hplc و particle counterرا به دامنه فعالیت خود اضافه نماید. در سال دوم فعالیت نیز کالیبراسیون دستگاه های gc ، کارل فیشر و پلاریمتر را به فعالیت های خود اضافه نماید.

هشتمین سال حضور آزمایشگاه بهینه فرآیند در عرصه کالیبراسیون

این شرکت در آیان ماه سال ۹۸ از سوی نهاد اعتباردهی کشور هندوستان NABL مورد ارزیابی ممیزی استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025:2017 قرار گرفت و در بهمن ماه – برای اولین بار در ایران- موفق به دریافت این مجوز گردید.

در راستای اعتقاد این شرکت مبنی بر رعایت اصول حرفه ای و احترام به حقوق مشتریان، این آزمایشگاه از بدو تاسیس هزینه های کالیبراسیون تجهیزات را (در خلاف عرف رایج) در سایت اینترنتی خود قرار داده است.

شرکت بهینه فرآیند آزما معتقد است فروش تجهیزات و خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری تنها باید توسط سازنده تجهیزات و یا نمایندگان رسمی آنها صورت پذیرد و از آن جایی که فروش و خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات ممکن است شرط استقلال کالیبراسیون را زیر سوال ببرد، لذا این شرکت ضمن اعلام ارائه مشاوره رایگان به مشتریان خود جهت این گونه خدمات، از پذیرش هرگونه درخواست در این زمینه خودداری می نماید.

جدول زیر لیست همکاران آزمایشگاه بهینه از بدو تاسیس تا کنون بوده که با افتخار اعلام می دارد این دوستان پس از آموزش های لازم و کسب تجربه به جامعه کالیبراسیون پیوسته اند. برای همکارانی که از ما جدا شده اند آرزوی موفقیت و برای سایر همکاران سربلندی و ارتقاء درجات علمی و تجربی را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیرشته تحصیلیشروع همکاریپایان همکاری
مهدی نورس فردمسئول آزمایشگاهکارشناسی ارشدفیزیکآیان ۱۳۸۹—-
طاهره تسلیمی پورمدیر کیفیتکارشناسی ارشدشیمیآیان ۱۳۸۹—-
زهرا تیموری نیاکارشناس کالیبراسیونکارشناسشیمیبهمن ۱۳۸۹فروردین ۱۳۹۲
محمد باباییکارشناس کالیبراسیوندکتراشیمیبهمن ۱۳۹۰تیر ۱۳۹۲
مهدی جهانیکارشناس کالیبراسیونکارشناسی ارشدشیمیبهمن ۱۳۹۰شهریور ۱۳۹۱
بهناز ساتریکارشناس کالیبراسیونکارشناسفیزیکاردیبهشت ۱۳۹۱—-
علی دژبردکارشناس کالیبراسیونکارشناسفیزیکتیر ۱۳۹۲خرداد ۱۳۹۳
محمد شهریار میرفتاحکارشناس کالیبراسیونکارشناسمکانیکآبان ۱۳۹۲تیر ۱۳۹۳
علیرضا شیخیکارشناس کالیبراسیونکارشناسفیزیکتیر ۱۳۹۲اسفند ۱۳۹۲
مهدیه حسنیکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیمرداد ۱۳۹۲اردیبهشت ۱۳۹۳
بهزاد صالحی نژادکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدفیزیکشهریور ۱۳۹۲اردیبهشت ۱۳۹۳
انوشیروان راوندیمدیر فنیکارشناس ارشدشیمیفروردین ۱۳۹۳مهر ۱۳۹۹
ناهید محمدیکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیاردیبهشت ۱۳۹۳خرداد ۱۳۹۴
بهنام صفدریکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیاردیبهشت ۱۳۹۳آبان ۱۳۹۴
علی افتخاریکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیخرداد ۱۳۹۳اردیبهشت ۱۳۹۵
ساناز اصانلوییحسابدارکارشناسحسابداریتیر ۱۳۹۳—-
مریم السادات غفاریکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیمرداد ۱۳۹۳شهریور ۱۳۹۴
روشنک رشیدیکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیآبان ۱۳۹۳خرداد ۱۳۹۴
زینب شریفکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیدی ۱۳۹۳دی ۱۳۹۷
سمیه دهقان نژادکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیآبان ۱۳۹۴تیر ۱۳۹۵
محمد سورانیکارشناس کالیبراسیونکارشناسفیزیکتیر ۱۳۹۴
هانیه پیریکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیاردیبهشت ۱۳۹۴دی ۱۳۹۷
هاجر محمدیکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیاردیبهشت ۱۳۹۴
فهیمه فولادیکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیآبان ۱۳۹۴شهریور ۱۳۹۵
منیر کرمیکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیفروردین ۱۳۹۵اسفند ۱۳۹۵
سمیه جمشیدیمسئول امور اداریکارشناسعلوم پایهفروردین ۱۳۹۴دی ۱۳۹۵
میترا ناطقیمسئول امور اداریکارشناسعلوم پایهمهر ۱۳۹۵اسفند ۱۳۹۶
سیروس خدادادیحمل و نقللیسانسمدیریتآبان ۱۳۸۹—-
فاطمه صحیحیکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمی تجزیهاردیبهشت ۱۳۹۵شهریور ۱۳۹۷
کیانا فربودیکارشناس کالیبراسیونکارشناسشیمیآذر ۱۳۹۵شهریور ۱۳۹۶
الهام رضاییکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیمهر ۱۳۹۵دی ۱۳۹۸
فاطمه زندیکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدمهندسی هسته ایتیر۱۳۹۶دی ۱۳۹۷
فائزه صادقیکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمی تجزیهدی ۱۳۹۶—-
میثم شادمانیکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمی کاربردیآبان ۱۳۹۶دی ۱۳۹۸
محمد پورکرمیکارشناس کالیبراسیونکارشناسمهندسی صنایعآذر ۱۳۹۶—-
سید امین زاهدیکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمی کاربردیآذر ۱۳۹۶—-
ملیحه حبشیمسئول امور اداریکارشناسروانشناسیاسفند ۱۳۹۶—-
سینا روانبدکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیدی ۱۳۹۶مرداد ۱۳۹۷
پگاه مولاییکارشناس کالیبراسیونکارشناس ارشدشیمیفروردین ۱۳۹۷تیر ۱۳۹۷
سودا علی بالازادهتحویل و تحولکارشناس ارشدشیمیخرداد ۱۳۹۷اسفند  ۱۳۹۷
سمیرا دادیکارشناس کالیبراسیوندکتراشیمیفروردین ۱۳۹۸—-
پریسا قیمکارشناس کالیبراسیونکارشناسشیمیفروردین ۱۳۹۸—-
رویا نامداریکارشناس تحویل و تحولکارشناس ارشدفیزیکفروردین ۱۳۹۸—-
آرمین قلیزادهحسابدارکارشناسمهندس صنایعآذر ۱۳۹۷اسفند ۹۸
مینا قاسمیکارشناس کالیبراسیونفوق لیسانسفیتوشیمیدی ۱۳۹۸—-
رضا محمدیانکارشناس کالیبراسیوندکتریشیمی آلیفروردین ۱۳۹۹ اسفند ۱۳۹۹
علیرضا رفعت زادکارشناس کالیبراسیونلیسانسمکانیکفروردین ۱۳۹۹ آبان ۱۳۹۹
محمد شریفیکارشناس کالیبراسیونکاردانیکنترل صنعتی—-
سمیرا امینیکارشناس کالیبراسیوندکتریفیزیکفروردین ۱۳۹۹—-
احمد قوچانیکارشناس کالیبراسیوندکتریشیمی تجزیهفروردین ۱۳۹۹خرداد ۱۳۹۹
سمیرا نجاتیکارشناس حسابداریفوق لیسانسحسابداری مالیفروردین ۱۳۹۷—-
محسن نباتیکارشناس حسابداریلیسانسحسابداریآذر ۱۳۹۸—-
میلاد آقاجانیخدماتدیپلمفروردین ۱۳۹۶—-
منیژه رستمیخدماتدیپلمدی ۱۳۹۸—-
میثم بزیکارشناس حسابداریدیپلماسفند ۱۳۹۸آذر ۱۳۹۹