آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان بهینه فرآیند آزما در آبان ماه ۱۳۸۹تاسیس شد.با یاری پروردگار متعال در بهمن ماه همان سال،آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما پس از دریافت مجوز به شماره t/2024از سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان آزمایشگاه همکار کالیبراسیون فعالیت خود را آغاز نمود.

هدف از تاسیس آزمایشگاه، برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع به ویژه صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور، به علمی و تخصصی می باشد، لذا در جهت تحقق این هدف، در فاصله زمانی کمتر از یک سال این آزمایشگاه موفق شد برای اولین بار در ایران کالیبراسیون تخصصی دستگاه های hplc و particle counterرا به دامنه فعالیت خود اضافه نماید. در سال دوم فعالیت نیز کالیبراسیون دستگاه های gc ، کارل فیشر و پلاریمتر را به فعالیت های خود اضافه نماید.

هشتمین سال حضور آزمایشگاه بهینه فرآیند در عرصه کالیبراسیون

این شرکت در آیان ماه سال ۹۸ از سوی نهاد اعتباردهی کشور هندوستان NABL مورد ارزیابی ممیزی استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025:2017 قرار گرفت و در بهمن ماه – برای اولین بار در ایران- موفق به دریافت این مجوز گردید.

شرکت بهینه فرآیند آزما معتقد است فروش تجهیزات و خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری تنها باید توسط سازنده تجهیزات و یا نمایندگان رسمی آنها صورت پذیرد و از آن جایی که فروش و خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات ممکن است شرط استقلال کالیبراسیون را زیر سوال ببرد، لذا این شرکت ضمن اعلام ارائه مشاوره رایگان به مشتریان خود جهت این گونه خدمات، از پذیرش هرگونه درخواست در این زمینه خودداری می نماید.